O nás

Poslaním spoločnosti CONFIDENCE PARTNER s.r.o. je spoločne s klientmi hľadať inovatívne investičné a strategické riešenia a prenášať ich do praxe tak, aby zlepšovali konkurencieschopnosť a pružne reagovali na aktuálne potreby trhu. Náš prístup ku klientom je založený na vzájomnej dôvere, zodpovednom a lojálnom prístupe. Základom pri poskytovaní našich služieb je naša vysoká odbornosť a jedinečnosť riešení, ktoré ponúkame.

Zhmotňujeme nápady - vďaka nám sa Váš nápad stane skutočnosťou.


Pripravili sme viac ako 600 úspešných projektov (k 1.4. 2018) v celkovom objeme presahujúcom 30 miliónov EUR. Pracujeme zodpovedne a so zápalom - Máme radi nové výzvy, a preto každý projekt prežívame s Vami, vkladáme tam sami seba, svoje myšlienky, ale aj srdce. Sme vytrvalí - naše riešenia prinášajú klientom reálne výsledky, a preto vás podporujeme pri ich aplikácii do praxe.

Výber z úspešne zrealizovaných projektov našich klientov.

Počas nášho dlhoročného pôsobenia na trhu sme zrealizovali takmer 700 projektov, preto vyberáme len niekoľko aj s obrázkovou dokumentáciou.