Aktuálne výzvy

Na tomto mieste Vám prinášame aktuálne výzvy a ich stručný popis.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie.

OPKŽP-PO1-SC111-2017-32 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

OPKZP-PO1-SC111-2019-56 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku-výstavba kompostární- verený sektor.

OPKZP-PO4-SC421-2019-59 - Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 - Výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

OPKZP-PO1-SC111-2019-56 - Výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

OPLZ-PO6-SC612-2019-2 - Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení.

ACC03 - ClimaEdu - Nórske fondy.

5/2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia.

4/2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu.

Prosím informujte sa u nás aj o ďalších aktuálnych výzvach.

Ucelený zoznam s podrobným popisom a komplexnými informáciami nájdete tu.